News & Promotions

Home / News & Promotions

News & Promotions

21 Nov 2018

2018年12月1日 - 经络与健康讲座

报名网址: http://bit.ly/2OWpGLh

经络与健康讲座

现代人缺乏养生习惯保持健康, 让我们资生老师和您分享如何采用最短的时间 疏通经络,保持健康。

入场免费,请提早报名!

只限15人。

快速Whatsapp报名请按:http://bit.ly/2OWpGLh

报名热线: 6459 8178 / 9472 5915

日期: 2018年12月1日(星期六),3.00pm – 4.30pm

地址: 302 Ang Mo Kio Ave 3, #01-1850, Singapore 560302